Høring

Høring

Høring over udkast til lov om ændring af konkurrenceloven

Høring over udkast til lov om ændring af konkurrenceloven
Udkast til forslag om ændring af konkurrenceloven i offentlig høring. Med lovforslaget implementeres Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/104/EU af 26. november 2014 om visse regler forsøgsmål i henhold til national ret angående erstatning for overtrædelser af bestemmelser i medlemsstaternes og Den Europæiske Unions konkurrenceret (erstatningsdirektivet), der skal være gennemført i dansk ret senest den 27. december 2016. Erstatningsdirektivet skal sikre, at der kommer ens regler på tværs af EU, når private parter, herunder forbrugere og virksomheder, samt offentlige myndigheder rejser erstatningskrav ved domstolene for den skade, som de har lidt som følge af en overtrædelse af konkurrencereglerne. Reglerne skal øge retssikkerheden og mindske de forskelle, der er i dag. Derudover foreslås det med lovforslaget, at der foretages en række tilpasninger som følge af uhensigtsmæssigheder i den gældende lov.
Lovforslag
Erhverv
13-11-2015
13-01-2016
01-07-2016
2015/2016
Kathrine Bjørnager Nielsen
KBE@kfst.dk
06-10-2015

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 141,965 kB
Lovforslag 304,998 kB
Høringsliste 138,320 kB