Høring

Høring

L 70 - Del af Forslag til lov om ændring og senere ophævelse af lov om afgift af kvælstofoxider og om ændring af forskellige andre love (Tilretning af bundfradraget i NOx-afgiften og senere ophævelse af NOx-afgiftsloven, indførelse af forbrugsregistrering for afgifterne på affaldsvarme og tilretning af visse miljø- og energiafgifter)

L 70 - Del af Forslag til lov om ændring og senere ophævelse af lov om afgift af kvælstofoxider og om ændring af forskellige andre love (Tilretning af bundfradraget i NOx-afgiften og senere ophævelse af NOx-afgiftsloven, indførelse af forbrugsregistrering for afgifterne på affaldsvarme og tilretning af visse miljø- og energiafgifter)
L 70 - Del af Forslag til lov om ændring og senere ophævelse af lov om afgift af kvælstofoxider og om ændring af forskellige andre love (Tilretning af bundfradraget i NOx-afgiften og senere ophævelse af NOx-afgiftsloven, indførelse af forbrugsregistrering for afgifterne på affaldsvarme og tilretning af visse miljø- og energiafgifter)
Lovforslag
Skatteministeriet
Skatter og afgifter
02-11-2015
02-01-2016
2015/2016
05-10-2015

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 43,607 kB
Høringsliste 60,537 kB
Lovforslag 285,923 kB
Resumé 54,195 kB
Høringsnotat
Høringsskema 863,436 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,832 MB