Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om recepter

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om recepter
Ved kendelse afsagt den 25. juni 2015 af Sø- og Handelsretten blev det forbudt for apotekerne at udlevere et konkret generisk lægemiddel til en specifik indikation, da en sådan udlevering ville indebære en patentkrænkelse.Kendelsen har betydning for, hvordan Sundhedsstyrelsen danner de såkaldte substitutionsgrupper. Formålet med ændringen af receptbekendtgørelsen er at sikre substitution i videst muligt omfang, således at der samtidig tages behørigt hensyn til patenter på lægemiddelindikationer.
Bekendtgørelser
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
23-10-2015
23-12-2015
01-11-2015
2015/2016
02-10-2015