Høring

Høring

Høring vedr. danske IHE Metadata profil

XDS Metadata for Docu-ment Sharing. Danish profile. Draft profile for Trial Use. Version 0.90 b, 30. January 2015
Registreringen af kliniske dokumenter og informationer på patienter, produceret af læger i både primær og sekundær sektor, skal have påført fælles metadata, så dokumenter kan fremsøges på en ensartet og målrettet måde, der fremmer deling af data tværs af sundhedsvæsenet.Den danske IHE Metadata-profil er en international standard, udarbejdet til den kliniske danske kontekst, der understøtter fælles metadatagrundlag for deling af dokumenter og billeder på tværs af sundhedsvæsenet aktører, som anbefalet i referencearkitekturen for deling af dokumenter og billeder.
Standard
Sundhed
23-10-2015
23-11-2015
2014/2015
Thor Schliemann
SOAafdelingspost@ssi.dk
22-09-2015