Høring

Høring

Telemedicinbegreber

NBS Telemedicinbegreber
National Sundheds-it udarbejdede i 2013 Referencearkitektur vedr. opsamling af helbredsdata hos borgeren. I forbindelse med dette arbejde viste der sig et stort behov for at skabe en ensartet forståelse for de begreber, som blev anvendt til at beskrive den telemedicinske praksis. Herunder blev der fremført behov for at få af-klaret, om der begrebsmæssigt er forskel på de sundhedsydelser, der leveres ved hjælp af telemedicinske løsninger, og sundhedsydelser, der leveres på traditionel vis.Begrebsapparatet skal primært anvendes af beslutningstagere hos sundhedsvæsenets parter, der tager stilling til igangsættelse og udvikling af telemedicinske løsninger og har brug for at sikre, at de forskellige parter har den samme forståelse af, hvad det er for en løsning, der etableres.
Standard
Sundhed
15-10-2015
15-12-2015
NSI skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger senest d. 15. oktober 2015 kl. 12.00
2015/2016
17-09-2015