Høring

Høring

Offentlig høring om VVM-redegørelsen ”Maersk Oil ESIA-16 - Redegørelse for miljø-mæssige og sociale virkninger – Gorm”

Mærsk Olie og Gas A/S har forelagt Energistyrelsen en VVM-redegørelse, der omfatter de samlede mulige påvirkninger på miljøet fra projekt for Gorm-feltet i Nordsøen med henblik på indvinding af olie og gas.

VVM-redegørelsen er fremlagt for offentligheden fra den 4. september 2015 til den 2. november 2015.

VVM-redegørelsen med tilhørende tekniske bilag er tilgængelig på www.hoeringsportalen.dk samt Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk og kan desuden rekvireres hos Energistyrelsen. VVM-redegørelsen er også tilgængelig på engelsk. Der er endvidere udarbejdet særskilte ikke-tekniske resuméer af VVM-redegørelsen på dansk, engelsk og tysk.

Har De bemærkninger til en af VVM-redegørelsen, bedes de sendt til Energistyrelsen, ens@ens.dk med kopi til kle@ens.dk eller Amaliegade 44, 1256 København K, senest den 2. november 2015.

Oplysninger om VVM-redegørelsen kan fås ved henvendelse til Energistyrelsen, Kirsten Lundt Erichsen, tlf. 33 92 68 73, e-mail: kle@ens.dk, eller Christin Lia, tlf. 33 92 67 31, e-mail: acl@ens.dk.

Andet materiale
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
03-11-2015
03-01-2016
2015/2016
04-09-2015

Dokumenter