Høring

Høring

Bekendtgørelse om indberetning til et register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR)

PRTR-bekendtgørelsen
Med den nye bekendtgørelse udfases de grønne regnskaber. PRTR- forordningen er fortsat i kraft, og nogle virksomheder vil fremadrettet skulle indberette PRTR-data til Miljøstyrelsen én gang årligt, hvor de hidtil har indberettet grønne regnskaber, indeholdende bla. PRTR-data. Den ny PRTR-bekendtgørelses er et supplement til PRTR-forordningen, hvor den viderefører nogle bestemmelser fra bekendtgørelsen af de grønne regnskaber, således at den supplerer PRTR-forordningens bestemmelser. De bestemmelser som er videreført er bla. bestemmelserne om frister, kvalitetssikring af data, fortrolighed og klageadgang i forbindelse med manglende PRTR-indberetning.
Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
02-09-2015
02-11-2015
2015/2016
Antoienette Holst Andersen
anhan@mst.dk
14-07-2015

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
1 - Høringsudkast til PRTR bekendtgørelsen 70,832 kB
2 - Høringsbrev til bekendtgørelsesudkastet 74,779 kB
3 - Høringsliste 66,911 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 53,546 kB
Høringssvar
Høringssvar 745,110 kB