Høring

Høring

Bekendtgørelser og vejledninger til udmøntning af ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelser og vejledninger til udmøntning af ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien
Hermed fremsendes ministeriets udkast til ændring af:
  • Bekendtgørelse om forretningsorden for de psykiatriske patientklagenævn
  • Bekendtgørelse om forretningsorden for Det Psykiatriske Ankenævn
  • Bekendtgørelse om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger
  • Bekendtgørelse om patientrådgivere
  • Bekendtgørelse om tvangsprotokoller og optegnelser samt registrering og indberetning af tvang samt udskrivningsaftaler og koordinationsplaner på psykiatriske afdelinger
  • Bekendtgørelse om underretning og klagevejledning i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien
Desuden fremsendes ministeriets udkast til Bekendtgørelse om åbning og kontrol af post, undersøgelse af patientstuer m.v. på psykiatriske afdelinger, der skal erstatte bekendtgørelse om undersøgelse af post, patientstuer og ejendele, kropsvisitation samt beslaglæggelse og tilintetgørelse af genstande m.v. på psykiatrisk afdeling.Endvidere fremsendes Sundhedsstyrelsens udkast til:
  • Bekendtgørelse om samtaler efter ophør af tvangsforanstaltning og magt-anvendelse på psykiatriske afdelinger
  • Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen opfølgning efter udskrivning, m.v. for patienter indlagt på psykia-triske afdelinger
  • Vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af udskrivningsafta-ler/koordinationsplaner
Vejledninger: Vejledninger til udmøntning af ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien
Bekendtgørelser
Sundhed
28-08-2015
28-10-2015
25-09-2015
2014/2015
06-07-2015