Høring

Høring

Høring af første version af standard for udveksling af data om veje og trafik

Høring af første version af standard for udveksling af data om veje og trafik

Vejdirektoratet har i et bredt samarbejde med vejsektoren udarbejdet en datamodel, en standard for udveksling af data om veje og trafik, samt et notat, der beskriver de metadata, der tænkes knyttet hertil.

Formålet med udvikling af standarden er, at:

  • Gøre vejsektoren mere klar til at møde udfordringer og muligheder, som voksende datamængder om veje og trafik giver
  • Skabe bedre datagrundlag for offentlige beslutningsprocesser og planlægningsopgaver i forhold til veje og trafik
  • Reducere risici og omkostninger ved deling, distribution og anvendelse af data
  • Lette sammenkoblingen af offentlige data baseret på geografi (grunddata)
  • Gøre det lettere at møde nationale og europæiske krav om dataleverancer og anvendelse af standarder
  • Muliggøre en større konkurrence blandt leverandørerne, samt en udvidelse af såvel leverandørkredsen som anvendelsesmuligheder der kan åbnes, når der bliver en fri og standardiseret adgang til data.

Denne høring er en del af den governancemodel, der er aftalt i projektets styregruppe. Inden dokumenterne nu sendes i offentlig høring har der været gennemført en begrænset høring, hvor repræsentanter for forskellige dele af vejsektoren (medlemmer af Rådgivende Udvalg) har haft mulighed for at kommentere på standarden.

I projektets styregruppe findes repræsentanter for Kommunernes Landsforening, Geodatastyrelsen, Vejdirektoratet, de to vejforvaltningssystemer vejman.dk og RoSy samt Kommunalteknisk chefforening (KTC).

Hvis du har behov for at vide mere om projektet, kan du finde yderligere information på vejdirektoratet.dk/standardisering.

Høringsperiode og praktisk

  • Høringen forløber i perioden 9. juni til 5. juli 2015
  • Materialet i forbindelse med høringen findes nedenfor. Det anbefales at starte med at læse dokumentet: ”Struktur og Metoder” (Høringen omfatter ikke dette dokument).
  • Høringssvar bedes så vidt muligt følge svarskabelonen, der også findes nedenfor
  • Høringssvar bedes sendt til mpa@vd.dk

Videre proces

Når høringen af denne første version af standard for udveksling af data om veje og trafik er gennemført og bearbejdet, vil materialet i første omgang blive gjort almindeligt tilgængeligt på www.vejdirektoratet.dk/standardisering.

Vejdirektoratet og samarbejdspartnere vil herefter arbejde videre med udbygning af datamodellen (nye attributter) samt udarbejde en datamodel for metadata.

Governancemodellen for arbejdet med standardisering af data om veje og trafik indebærer, at efterfølgende ændringer af datamodellen vil involvere interessenter i vejsektoren bredt samt blive sendt i offentlig høring.

Standard
Vejdirektoratet
Trafik og transport
05-07-2015
05-09-2015
2014/2015
Marie Lanng Pallisgaard
mpa@vd.dk
09-06-2015