Høring

Høring

National klinisk retningslinje for non-farmakologisk behandling af astma hos børn og unge

National klinisk retningslinje for non-farmakologisk behandling af astma hos børn og unge
Ny national klinisk retningslinje om non-farmakologisk behandling af astma hos børn og unge er sendt i høring. Astma er den hyppigst forekommende kroniske sygdom hos børn, og sygdommen er en af de hyppigste årsager til indlæggelser på landets børneafdelinger. Sygdommen kan fremtræde på forskellig måde og med forskellig sværhedsgrad og hyppighed. Det er dog karakteristisk for sygdommen, at hvis den behandles korrekt, og hvis barnet er bekendt med sine risikofaktorer, forsvinder symptomerne ofte helt. Retningslinjen tager udgangspunkt i understøttende non-farmakologisk behandling af astma hos børn og unge som supplement til deres farmakologiske behandling. Den nye retningslinje forholder sig bl.a. til: Planlagte, regelmæssige kliniske kontroller; Struktureret patientuddannelse; Konditionsforbedrende tiltag; Vægtreducerende tiltag; Eksponering for dyrehår; Husstøvmide- og andre allergenreducerende tiltag; Udsættelse for passiv rygning. Retningslinjen beskriver evidensen på området, og anbefalingerne bygger på denne evidens samt arbejdsgruppens faglige erfaring på området. Retningslinjen kan ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige vejledninger, anbefalinger med videre på området. Retningslinjen er i høring frem til d. 26. juni 2015. Kontaktperson: Lone Bilde, lobi@sst.dk, 41 39 35 02
Vejledning
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
26-06-2015
26-08-2015
23-09-2015
2015/2016
Lone Bilde
lobi@sst.dk
23-09-2015

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsparter 177,547 kB
Høringsbrev 211,066 kB
NKR høringsversion 2,338 MB
Høringsnotat
Høringsnotat 419,504 kB
Høringssvar
Høringssvar 3,850 MB