Høring

Høring

Ændring af hhv. godkendelsesbekendtgørelsen, standardvilkårsbekendtgørelsen, tilsynsbekendtgørelsen, spildevandsbekendtgørelsen og VVM-bekendtgørelsen

Ændringer som følge af ny digital anmeldeordning m.v.
Bekendtgørelserne følger op på regeringens aftale om vækstplan for fødevarer og aftale om en vækstpakke om ny anmeldeordning for mindre miljøbelastende virksomheder, som følger op på Virksomhedsudvalg II’s anbefalinger om en digitalisering af miljøadministrationen.
Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
24-06-2015
24-08-2015
2014/2015
Sophie Rex Hultquist
sopre@mst.dk
21-05-2015