Høring

Høring

VVM-redegørelse for Letbane på Ring 3 ved København

VVM-redegørelse for Letbane på Ring 3 ved København i høring 
Transportministeriet har i henhold til lov om letbane på Ring 3 udarbejdet en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for anlæg af en letbane på Ring 3. Redegørelsen behandler blandt andet emner fra den forudgående indkaldelse af ideer og forslag til redegørelsens indhold fra maj 2014.
Med denne VVM-redegørelse får offentlighed og myndigheder mulighed for at blive hørt om de miljøforhold, som er en følge af såvel anlægsarbejdet som den fremtidige drift af letbanen på Ring 3. På baggrund af Dispositionsforslaget, VVM-redegørelsen og den offentlige høring forventes der fremsat et forslag til lov for folketinget om anlæg af letbanen på Ring 3.
VVM-redegørelsen vil være i høring fra den 12. maj 2015 til den 10. juli 2015. 
I forbindelse med den offentlige høring om VVM-redegørelsen vil der i slutningen af maj og begyndelsen af juni blive afholdt borgermøder i en række af de berørte kommuner. På møderne vil VVM-redegørelsen og letbaneprojektet blive gennemgået og der vil være lejlighed til at stille spørgsmål. Tid og sted for møderne vil snarest blive offentliggjort på Transportministeriets og beliggenhedskommunernes hjemmesider. 
Høringssvar kan frem til høringsperiodens afslutning sendes til Transportministeriet på mailadressen: info@dinletbane.dk. De høringssvar, der modtages, vil blive vurderet og indgå som grundlag for en hvidbog for den offentlige høring af VVM-redegørelsen.
Andet materiale
Trafikinfrastruktur
10-07-2015
10-09-2015
2014/2015
13-05-2015

Dokumenter