Høring

Høring

National klinisk retningslinje for udvalgte sundhedsfaglige indsatser ved rehabilitering til patienter med type 2 diabetes

National klinisk retningslinje for udvalgte sundhedsfaglige indsatser ved rehabilitering til patienter med type 2 diabetes
Den nationale kliniske retningslinje omhandler udvalgte sundhedsfaglige indsatser ved rehabilitering til patienter med type 2 diabetes. De evidensbaserede anbefalinger i retningslinjen berører bl.a. struktureringen af rehabiliteringsindsatser, diætbehandlingsforløb, tilbud om træningsforløb, herunder træning af patienter med komplikationer til diabetes og brug af supplerende telemedicinske indsatser i rehabiliteringen. Formålet med den nye retningslinje er at højne og ensarte kvaliteten af sundhedsfaglige indsatser ved rehabilitering til patienter med type 2 diabetes. Retningslinjen omfatter udvalgte indsatser og kan således ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige vejledninger og anbefalinger på området.Kontaktperson: Annette Wittrup Schmidt anws@sst.dk 72 22 76 80
Vejledning
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
15-05-2015
15-07-2015
02-07-2015
2015/2016
Annette Wittrup Schmidt
anws@sst.dk
02-07-2015

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
NKR høringsversion 2,660 MB
Høringsbrev 300,641 kB
Høringsparter 278,25 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 527,634 kB
Høringssvar
Høringssvar 6,116 MB