Høring

Høring

Høring over udkast til ændring af batteribekendtgørelsen samt ændring af bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer

bek. 1186 af 7. december 2009 og bek. 943 af 23. september 2008
Det overordnede formål med ændringerne er dels at indføre byrdelettelser for små batteriproducenter der markedsfører mindre end 100 kg batterier om året dels at implementere det seneste ændringsdirektiv til batteridirektivet som udvider forbuddet mod anvendelse af kviksølv og cadmiumholdige batterier.
Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
19-05-2015
19-07-2015
2014/2015
Anne Nielsen
annen@mst.dk
13-04-2015