Høring

Høring

Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for FMK 1.2.6, 1.4.0 og 1.4.2

Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for FMK 1.2.6, 1.4.0 og 1.4.2

Der er udarbejdet en ny revideret og præciseret version af certificeringskrav til FMK, hvor kravene til 1.2.6 og 1.4 dateret februar 2013 og de supplerende krav til 1.4.2 dateret maj 2014, er indarbejdet i et samlet dokument.

Der har været behov for præciseringer, hvilket er forsøgt imødekommet i det nye dokument. Der ud over er der kommet en del rettelser i forbindelse med at suspendering/frigiv erstattes af indlagt og ikke ajourført.

Der er ligeledes tilføjet nogle nye krav, som bl.a. skal sikre, at brugerne har information om alle recepter to år tilbage i tiden, samt er overblik over receptfornyelsesanmodninger, som skal bidrage til lettere og mere effektive arbejdsgange.

De fleste præciseringer og ændringer er sket i følgende godkendelseskriterier:

1.       GK 1.2

2.       GK 3.1

3.       GK  3.7

4.       GK 10 

Men for en fuldstændig sammenligning, bør man sammenholde de vedhæftede sæt af certificeringskriterier med den nye version.

Andet materiale
Sundhed
27-03-2015
27-05-2015
2014/2015
Helle Balle
hbal@ssi.dk
02-03-2015