Høring

Høring

National klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type

National klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type
Høring: National klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type
Sundhedsstyrelsen har sendt en national klinisk retningslinje i høring. Den nationale kliniske retningslinje skal sætte en fælles standard for behandling af patienter med emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type. Retningslinjen er i høring frem til den 23. marts 2015.
Diagnosen emotionelt ustabil personlighedsstruktur, borderline type, i daglig tale borderline personlighedsforstyrrelse (BPF) forekommer hos 1 - 2% af befolkningen, og hos ca. 20 % af alle psykiatriske patienter.
Udbredt diagnose i psykiatrien
Diagnosen BPF er den fjerde mest udbredte diagnose i psykiatrien og er forbundet med stort ressourceforbrug og behandlingsmæssige udfordringer.
Retningslinjer sikrer ensartet kvalitet
Formålet med den nationale kliniske retningslinje er at beskrive den foreliggende evidens og komme med anbefalinger for udvalgte elementer inden for udredning og behandling af BPF. Anbefalingerne skal sikre en evidensbaseret indsats af ensartet høj kvalitet på tværs af landet, medvirke til hensigtsmæssige patientforløb, vidensdeling på tværs af sektorer og faggrupper samt prioritering mellem indsatser.
Vejledning
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
23-03-2015
23-05-2015
31-05-2015
2015/2016
Betina Højgaard
behj@sst.dk
02-06-2015

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsparter 166,055 kB
NKR høringsversion 2,937 MB
Høringsbrev 206,936 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 294,921 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,552 MB