Høring

Høring

National Klinisk Retningslinje for følgevirkninger efter operation for tidlig brystkræft

National Klinisk Retningslinje for følgevirkninger efter operation for tidlig brystkræft
Høring: NKR om behandling af følgevirkninger efter brystkræft.Sundhedsstyrelsen har startet en høring over en ny national klinisk retningslinje for følgevirkninger efter operation for tidlig brystkræft I Danmark behandles ca. 5000 personer årligt for brystkræft. Behandlingen indebærer operation og i de fleste tilfælde også stråleterapi og medicinsk efterbehandling. Selvom både bedøvelsesmetoder og smertebehandlingen er forbedret de seneste år, og der er udviklet mere skånsom kirurgi, er der stadig mange forskelligartede følger efter brystkræftbehandling. Følgerne kan både være af fysisk, psykisk eller social karakter og kan opstå både under behandlingen eller længe efter. Mange brystkræftopererede er plaget af smerter, føleforstyrrelser, nedsat bevægelighed, nedsat muskelstyrke eller hævelser (lymfødem), som kan medføre nedsat funktionsevne og påvirke arbejds- og fritidslivet. Den nye retningslinje giver evidensbaserede anbefalinger for forebyggelse og behandling af nedsat funktionsevne i skulder og arm samt for armlymfødem. Derudover giver retningslinjen anbefalinger i forhold til valg af den indledende behandling og brugen af styrketræning til brystkræftopererede med armlymfødem.
Den nationale kliniske retningslinje skal bidrage til at sikre ensartet høj faglig kvalitet på tværs af landsdele i behandlingen af både kvinder og mænd, der opereres for tidlig brystkræft. Retningslinjen er i høring frem til d. 20. marts 2015.Kontaktperson: Annette Wittrup Schmidt anws@sst.dk 72 22 76 80
Vejledning
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
20-03-2015
20-05-2015
28-05-2015
2015/2016
Annette Wittrup Schmidt
anws@sst.dk
28-05-2015

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsparter 281,102 kB
Høringsbrev 270,153 kB
NKR høringsversion 2,453 MB
Høringsnotat
Høringsnotat 320,063 kB
Høringssvar
Høringssvar samlet liste 4,004 MB