Høring

Høring

National klinisk retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi

National klinisk retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi
Høring: National klinisk retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi
Sundhedsstyrelsen har sendt en national klinisk retningslinje i høring. Den nationale kliniske retningslinje skal sætte en fælles standard for behandling af patienter med moderat og svær bulimi. Retningslinjen er i høring frem til den 18. marts 2015.
I 2013 modtog knap 700 personer psykiatrisk hospitalsbehandling for bulimi, men det skønnes at over 20.000 danskere lider af sygdomme. Patienter med bulimi går ofte mange år uden behandling, og dette kan, sammen med fejlbehandling, føre til en udvikling af de bulimiske symptomer i negativ retning. Moderat og svær bulimi vil ofte virke funktionsnedsættende for patienten samt forringe patientens livskvalitet. Bulimi kan således have store sociale konsekvenser i form af fx social isolering samt uddannelses- og arbejdsmæssige konsekvenser. Herudover kan bulimi have somatiske komplikationer hos patienten i form af fx syreskader på tænderne og smerter i mave-tarmkanalen. 
Retningslinjer sikrer ensartet kvalitet
Formålet med den nationale kliniske retningslinje er at beskrive den foreliggende evidens og komme med anbefalinger for udvalgte elementer inden for behandling af moderat og svær bulimi. Anbefalingerne skal sikre en evidensbaseret indsats af ensartet høj kvalitet på tværs af landet, medvirke til hensigtsmæssige patientforløb, vidensdeling på tværs af sektorer og faggrupper samt prioritering mellem indsatser.
Vejledning
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
18-03-2015
18-05-2015
21-05-2015
2015/2016
Betina Højgaard
behj@sst.dk
21-05-2015

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsparter 165,824 kB
Høringsbrev 206,759 kB
NKR høringsversion 2,306 MB
Høringsnotat
Høringsnotat 298,926 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,940 MB