Høring

Høring

Forslag til lov om ændring af arkivloven

Forslag til lov om ændring af arkivloven
Sagen om retsstridigt indsamlede, personfølsomme sundhedsoplysninger i Den AlmenMedicinske Database (DAMD), giver kulturministeren anledning til at ændre arkivloven med henblik på at behandle retsstridigt indsamlede, følsomme personoplysninger på sundhedsområdet efter særlige regler.
Formålet med lovforslaget om ændring af arkivloven er at blokere retsstridigt indsamlede, følsomme personoplysninger på sundhedsområdet i 120 år således, at der ingen adgang er til materialet i denne periode. Efter blokeringens ophævelse sættes tilgængelighedsfristen til 110 år. Særlige vilkår for tilgængeligheden i denne ikke umiddelbart tilgængelige periode på 110 år bestemmes via bekendtgørelse.
Lovforslag
Kulturministeriet
Kultur
11-03-2015
11-05-2015
2014/2015
24-02-2015

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 121,938 kB
Høringsliste 162,488 kB
Udkast til lovforslag 545,410 kB