Høring

Høring

National klinisk retningslinje om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom

National klinisk retningslinje om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom
Baggrund 
I Danmark foretages der årligt omkring 6.000 hysterektomier, hvor ca. 80% foretages på grund af en godartet sygdom.
Siden slutningen af 1980’erne er der udviklet og introduceret flere nye operative metoder, og der er stor variation i valg af operationsmetode på tværs af afdelingerne for kvindesygdomme i Danmark.
På baggrund af denne variation i behandlingen, er det fundet relevant, at udfærdige en national klinisk 
retningslinje, som kan vejlede kirurger i forbindelse med hysterektomi på benign indikation.
Retningslinjens centrale anbefalinger
Den nationale kliniske retningslinje om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom er udarbejdet på baggrund af evidensen på området, samt arbejdsgruppens faglige erfaring. Retningslinjen forholder sig til kirurgisk metodevalg, herunder om livmoderen skal fjernes ved et kikkertindgreb igennem bugvæggen, ved et vaginalt indgreb, hvor operationen foretages igennem skeden, eller ved åben operation gennem bugvæggen. Herudover forholder retningslinjen sig til supplerende kirurgiske procedurer som kan foretages ifm. hysterektomi, herunder muligheden for at fjerne æggelederne og foretage suspension af vaginaltoppen ifm. indgrebet. Nyere kirurgiske metoder som robotassisteret laparoskopisk hysterektomi og intraoperativ spørgsmål vedrørende suturering og skæremetode berøres også i retningslinjen.
Skal sikre ensartede tilbud af høj kvalitet
Retningslinjen skal medvirke til at sikre ensartede behandlingstilbud af høj faglig kvalitet på tværs af landet.
Retningslinjen kan ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige vejledninger, anbefalinger med videre på området.
Retningslinjen er i høring frem til d. 10. marts 2015.
Vejledning
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
10-03-2015
10-05-2015
13-05-2015
2015/2016
Christina Debes Helm
cdhe@sst.dk
13-05-2015

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 214,478 kB
Høringsliste 237,640 kB
Høringsversion 2,003 MB
Høringsnotat
Høringsnotat 281,080 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,732 MB