Høring

Høring

National klinisk retningslinje for mellemørebetændelse og trommehindedræn

National klinisk retningslinje for behandling med trommehindedræn. Diagnostik af mellemørebetændelse og indikationer for trommehindedræn mv. blandt børn i aldersgruppen 0-5 år
Høring: National klinisk retningslinje for mellemørebetændelse 
Sundhedsstyrelsen har sendt en national klinisk retningslinje i høring. Den nationale kliniske retningslinje skal sætte en fælles standard for diagnosticering og behandling af mellemørebetændelse blandt børn i aldersgruppen 0-5 år. Retningslinjen er i høring frem til den 10. marts 2015.
Mellemørebetændelse er en af de mest almindelige sygdomme hos småbørn. En nyere dansk undersøgelse viser, at mere end 60 % af danske børn oplever episoder med mellemørebetændelse. 
Hyppig anvendelse af trommehindedræn 
Anlæggelse af trommehindedræn er et hyppigt kirurgisk indgreb ved mellemørebetændelse. Ifølge Statens Serum Institut blev der udført i alt 34.385 af denne type af operationer blandt børn i alderen 0-18 år i Danmark i 2013. Størstedelen af operationerne bliver udført hos de praktiserende læger (97 procent i 2013) og vedrører børn i alderen 0-5 år (86 procent i 2013). Antallet af operationer er faldet i de senere år, men der bliver stadig udført flere operationer i Danmark end i de lande, som vi normalt sammenligner os med, fx i Sverige og Norge. Samtidig varierer antallet af operationer på tværs af regioner i Danmark. 
Forskel i medicinforbrug
Der er desuden forholdsvis stor variation i forbruget og typen af antibiotika (smalspektret versus bredspektret), som bliver udskrevet til behandlingen af mellemørebetændelse blandt børn af praktiserende læger.
Retningslinjer sikrer ensartet kvalitet
Formålet med den nationale kliniske retningslinje er at beskrive den foreliggende evidens og komme med anbefalinger for udvalgte elementer inden for diagnosticering og behandling af mellemørebetændelse. Anbefalingerne skal sikre en evidensbaseret indsats af ensartet høj kvalitet på tværs af landet, medvirke til hensigtsmæssige patientforløb, vidensdeling på tværs af sektorer og faggrupper samt prioritering mellem indsatser.
Vejledning
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
10-03-2015
10-05-2015
21-05-2015
2015/2016
Marie Jakobsen
majak@sst.dk
21-05-2015

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 51,560 kB
NKR høringsversion 1,476 MB
Høringsparter 72,427 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 331,067 kB
Høringssvar
Høringssvar 2,554 MB