Høring

Høring

Lovforslag om overførsel af myndighedsområder til Udbetaling Danmark

Udkast til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love (Overførsel af myndighedsområder til Udbetaling Danmark samt indførelse af beføjelser til, at Udbetaling Danmark kan foretage registersamkøringer på bl.a. kommunale ydelsesområder m.v.)
Dette lovforslag udmønter to elementer i aftalen for kommunernes økonomi for 2015.
Det første hovedelement er forslaget om at overflytte administrationen af en række opgaver fra kommunerne til Udbetaling Danmark.
Det fremgår af aftalen om kommunernes økonomi for 2015, at regeringen og KL er enige om, at myndighedsansvaret for efterlevelseshjælp, begravelseshjælp, internationale sygesikringssager, fleksydelse og delpension overflyttes til Udbetaling Danmark. Denne del af aftalen forslås udmøntet jf. lovforslagets afsnit 4.
Det andet hovedelement i lovforslaget er forslaget om at oprette en dataenhed.
Det fremgår af aftalen om kommunernes økonomi for 2015, at regeringen og KL er enige om at etablere en enhed i regi af Udbetaling Danmark, der skal sikre et bedre grundlag og forpligtende samarbejde vedrørende kontrol med sociale ydelser, herunder på de kommunale ydelsesområder. Dette skal fx ske
gennem bedre brug af data samt et tættere samarbejde mellem myndigheder, herunder også internationalt.
Lovforslag
Social og omsorg
16-01-2015
16-03-2015
01-05-2015
2014/2015
Jane Vitu
jvi@sm.dk
12-12-2014

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 54,126 kB
Høringsliste 12,076 kB
Lovforslag 3,003 MB
Høringsnotat
Høringsnotat 300,896 kB
Høringssvar
Høringssvar 30,583 MB