Høring

Høring

Høring over udbudsloven

Høring over udbudsloven
Formålet med lovforslaget er at gennemføre direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF i høring (udbudsdirektivet). Med lovforslaget indføres samtidigt nye regler for indkøb af varer og tjenesteydelser under EU-tærskelværdien og afsnit II i lov nr. 1410 af 7. december 2007 om lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter ophæves. I forbindelse med gennemførelsen af udbudsdirektivet foreslås endvidere en række konsekvensændringer i lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne.
Lovforslag
Erhverv
08-01-2015
08-03-2015
01-10-2015
2014/2015
René Zeest Nygaard
rzn@kfst.dk
05-12-2014

Dokumenter