Høring

Høring

Høring over udkast til forslag til lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark

Transportministeriet sender udkast til lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark i høring.
Lovforslaget indebærer, at de statsejede selskaber Femern A/S og A/S Femern Landanlæg bemyndiges til at anlægge og drive en sænketunnel under Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark.
Kyst til kyst-projektet bliver gennemført som en firesporet motorvej med nødspor i begge retninger og en tosporet elektrificeret jernbaneforbindelse placeret i en ca. 17,6 km lang sænketunnel.
Opgraderingen af de danske jernbanelandanlæg vil omfatte udbygning af jernbanestrækningerne Vordingborg til Masnedø og Orehoved til syd for Holeby til dobbeltspor. 
Strækningerne fra Ringsted til Masnedø og fra Orehoved til syd for Holeby elektrificeres og udbygges, så persontog kan køre op til 200 km/t på strækningen mellem København og Puttgarden i Tyskland. 
Eventuelle bemærkninger til lovudkastet sendes til Transportministeriet senest mandag den 5. januar 2015 på trm@trm.dk med kopi til dog@trm.dk. 
Lovforslag
Trafikinfrastruktur
05-01-2015
05-03-2015
2014/2015
28-11-2014

Dokumenter