Høring

Høring

høring af bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse og vejledning om krydsoverensstemmelse 2015

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse og Vejledning om krydsoverensstemmelse 2015
NaturErhvervstyrelsen offentliggør hermed høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse og Vejledning om krydsoverensstemmelse 2015. For yderligere information henvises til vedlagte høringsbrev. Bemærkninger til materialet bedes sendt til: Miljoko@naturerhverv.dk med angivelse af j.nr. 14-8025-000173 ved bemærkninger til bekendtgørelsen. Ved bemærkninger til vejledningen angives j.nr. 14-570-000008. Eventuelle bemærkninger skal være styrelsen i hænde senest torsdag den 11. december 2014. Der gøres opmærksom på, at modtagne høringssvar offentliggøres efter høringsfristens udløb.
Bekendtgørelser
Erhverv
11-12-2014
11-02-2015
01-01-2015
2014/2015
27-11-2014

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Bekendtgørelse 95,229 kB
Høringsbrev 101,627 kB
Høringsliste 26,429 kB
Vejledning 933,231 kB
Høringsnotat
Høringsnotat til bekendtgørelse 166,792 kB
Høringsnotat til vejledning 242,916 kB
Høringssvar
Høringssvar til Vejledning 400,099 kB
Høringssvar til Bekendtgørelse 513,185 kB