Høring

Høring

Obligatorisk digital indberetning

Høring om obligatorisk digital indberetning til Danmarks Statistik

Bekendtgørelsen er en konsekvens af § 68 i lov nr. 1231 af 18. december 2012 om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v.Som led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi skal der gradvist ske en overgang til obligatorisk digital indberetning, så indberetning for alle erhvervsvirksomheder sker digitalt.Bekendtgørelsen fastlægger, at dette krav omfatter indberetning til alle lovpligtige statistikker fra 2015.

Bekendtgørelser
Samfundsøkonomi og statistik
02-12-2014
02-02-2015
2014/2015
Bo Johansen, Direktionssekretariatet
bjo@dst.dk
04-11-2014

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Hoveddokument 33,689 kB
Høringsliste 19,942 kB
Høringsbrev 63,297 kB