Høring

Høring

National klinisk retningslinje for ADHD hos voksne

National klinisk retningslinje for ADHD hos voksne
ADHD hos voksne er en tilstand, man først for relativt nyligt er blevet opmærksom på og er begyndt at udrede og behandle i Danmark. I Landspatientregisteret, som registrerer diagnoserne i det regionale sygehusvæsen, var der i 2001 næsten ingen voksne danskere, der havde diagnosen, mens antallet af voksne registreret med en ADHD-diagnose ti år senere var næsten 3.000 personer.
Patientgruppen for den nationale kliniske retningslinje er dels personer, som mistænkes for at have ADHD, dels den gruppe af ADHD-patienter, der har den største nedsættelse af funktionsevnen som følge af ADHD. Konkret vil det sige personer over 18 år, som enten har fået diagnosen Forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed F90.0 eller diagnosen Opmærksomhedsforstyrrelse uden hyperaktivitet F98.8C.
Retningslinjen skal medvirke til at sikre ensartede behandlingstilbud af høj faglig kvalitet på tværs af landet. Fastlæggelse af standarder på området er ikke kun væsentligt for sundhedssektoren, men har også betydning for social- og uddannelsessektoren, fordi voksne med ADHD kan have brug for en tværsektoriel indsats med støtte og hjælp i dagligdagen. Retningslinjen har et sundhedsfagligt fokus og indeholder derfor ikke anbefalinger på det sociale og uddannelsesmæssige område. Retningslinjen kan således ikke stå alene i indsatsen for voksne med ADHD, men skal ses i sammenhæng med anbefalinger fra andre retningslinjer om f.eks. social og uddannelsesmæssige emner.
Den endelige retningslinje kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmesiden fra den 2. februar 2015 www.sst.dk
Vejledning
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
10-11-2014
10-01-2015
02-02-2015
Den endelige retningslinje kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmesiden fra den 2. februar 2015. www.sst.dk
2014/2015
Stine U. Jacobsen
suja@sst.dk
02-02-2015

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 208,545 kB
Høringsliste 166,257 kB
Høringsversion 2,427 MB
Høringsnotat
Høringsnotat 326,640 kB
Høringssvar
Høringssvar 6,334 MB