Høring

Høring

Høring over forslag til forordning om veterinærlægemidler

Høring over forslag til til forordning om veterinærlægemidler og om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur.
Høring over forslag til til forordning om veterinærlægemidler og om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur.
EU-Dokumenter
Sundhed
20-10-2014
20-12-2014
2014/2015
07-10-2014