Høring

Høring

Offentlig høring om miljøvurdering af forslag til plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald

En tværministeriel arbejdsgruppe undersøger 3 mulige løsninger vedr. håndtering af det danske lav- og mellemaktive affald. En løsning med slutdeponering af affaldet, en løsning med etablering af et mellemlager og en løsning med deponering af alt affaldet i udlandet. På den baggrund er der i forhold til evt. slutdepotløsning udarbejde t forslag til plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald. Med planen fastlægges de overordnede retningslinjer for etablering af et slutdepot, hvilket bl.a. omhandler afgrænsningen af seks udpegede områder for placering af et slutdepot.

Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013, skal offentlige myndigheders planer og programmer, der fastlægger rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser, miljøvurderes.

Ifølge loven skal miljørapporten og forslag til plan fremlægges for offentligheden med en høringsfrist på min. 8 uger. På baggrund heraf inviteres alle til at deltage i den offentlige høring.

Andet materiale
Sundhed
05-12-2014
01-02-2015
2014/2015
02-10-2014

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 143,954 kB
Høringsliste 313,339 kB
Miljørapport 3,315 MB
Plan og miljøvurdering af forslag til etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald. 7,778 MB
Kort Skive-Vest 1,863 MB
Kort Oestermarie-Paradisbakkerne 1,851 MB
Kort Risoe 1,491 MB
Kort Roedbyhavn 1,468 MB
Kort Thise-Salling 1,656 MB
Kort Thyholm 1,429 MB
Kort Kertinge-Mark 1,894 MB
Høringssvar
Anne Marie Marcussen 105,725 kB
Beredskabsstyrelsen 396,534 kB
BOMA 839,820 kB
Borgergruppen mod Atom Affald i Kerteminde Kommune 896,154 kB
Borgergruppen mod Atomaffald på Thyholm 89,170 kB
Bornholms Regionskommune 1,020 MB
Danmarks Naturfredningsforening 240,439 kB
Det Danske Center for Miljøvurdering AAU - bilag 1 1,413 MB
Det Danske Center for Miljøvurdering AAU - bilag 2 3,106 MB
Det Danske Center for Miljøvurdering 189,612 kB
Femern Belt Development 89,543 kB
Foreningen af Fritidshusejere i Lolland Kommune 512,435 kB
Foreningen af Vandværker i Danmark 101,471 kB
Foreningen af NÆRSAMFUND 595,348 kB
Fyens Stift 176,713 kB
Grundejerforeningen Østersøbadet 187,431 kB
Holstebro Museum 320,178 kB
Kaj Jensen 114,677 kB
Kirsten Vestergaard Andersen 161,732 kB
John Clausen 107,893 kB
Jørgen C. Marcussen 109,273 kB
Kerteminde Kommune 388,745 kB
Kirkeministeriet 198,854 kB
Knuthenborg Safaripark 68,464 kB
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 162,433 kB
Københavns Stift 186,468 kB
Lalandia 607,705 kB
Lolland Kommune 158,687 kB
Lolland-Falsters Stift 390,822 kB
Lollandmodatomaffald 300,541 kB
MORADS 395,262 kB
Museum LollandFalster 1 136,232 kB
Museum LollandFalster 2 464,438 kB
NOAH og Vedvarende Energi 111,904 kB
Region Hovedstaden 265,634 kB
Ren Energioplysning REO 443,394 kB
Roskilde Kommune 1,357 MB
Roskilde Museum 121,444 kB
Skive Kommune 1,166 MB
Struer Kommune 81,119 kB
Vejdirektoratet 369,440 kB
Vikingemuseet Ladby 138,699 kB
Økonomi- og Indenrigsministeriet 106,314 kB
Polen 273,882 kB
Polen-engelsk 208,813 kB
Sverige 431,440 kB
Tyskland-I 1,089 MB
Tyskland-II 2,119 MB
Tyskland-III 2,103 MB
Tyskland-IV 149,453 kB