Høring

Høring

Bekendtgørelse om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker

Bekendtgørelse om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker
Bekendtgørelsen er en udmøntning af den hjemmel til at udstede regler om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker, som følger af Lov nr. 741 af 25. juni 2014 om ændring af lov om ophavsret. Hovedformålet med loven er at implementere direktivet om forældreløse værker. Loven indeholder bestemmelser, der muliggør, at værker såsom bøger og film og lydoptagelser kan digitaliseres og gøres tilgængelige på internettet selvom, det ikke er muligt at finde rettighedshaveren og indhente tilladelse hertil. Det er et grundlæggende krav i loven, at der skal foretages en omhyggelig søgning efter rettighedshaveren. Det er ligeledes et krav, at en række oplysninger om det forældreløse værk og den omhyggelige søgning registreres i en fælleseuropæisk database om forældreløse værker. Databasen har blandt andet til formål at muliggøre, at rettighedshavere kan søge i databasen for at undersøge, om deres værker er konstateret forældreløse, således at de kan ændre denne status. Det fremgår af lovbemærkningerne til loven, at de nærmere regler for den omhyggelige søgning og registreringsprocessen i forhold til databasen om forældreløse værker bedst fastsættes i bekendtgørelsesform. Indholdet af bekendtgørelsen følger af direktivet og loven samt lovbemærkningerne. Kulturministeriet henleder opmærksomheden på bekendtgørelsens bilag 1, der indeholder oplysninger om, hvilker kilder der skal konsulteres i forbindelse med en omhyggelig søgning. Det er muligt at tilføje yderligere søgekilder til listen, som er tilgængelige i Danmark. Såfremt sådanne findes, ønsker Kulturministeriet at blive gjort opmærksom herpå. 
Bekendtgørelser
Kulturministeriet
Kultur
20-10-2014
20-12-2014
2013/2014
29-09-2014

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 128,332 kB
Høringsliste 139,771 kB
Udkast til bekendtgørelse 455,592 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 212,359 kB
Høringssvar
Liste over indkomne høringssvar 155,114 kB
Høringssvar 1,910 MB