Høring

Høring

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret reproduktion

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret reproduktion
Hermed sendes udkast til følgende:
1) Sundhedsministeriets bekendtgørelse om assisteret reproduktion
2) Sundhedsministeriets bekendtgørelse om tilladelse til og kontrol med håndtering af humane væv og celler
3) Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om humane væv og celler (vævsbekendtgørelsen)
4) Sundhedsstyrelsens vejledning om assisteret reproduktion
5) Sundhedsstyrelsens vejledning om kvalitet og sikkerhed ved donation og testning af væv og celler
Disse udkast er sendt i høring til de på vedlagte høringsliste anførte myndigheder og organisationer m.fl. Materialet vil desuden blive offentliggjort på Høringsportalen.
Lov om assisteret reproduktion (tidligere lov om kunstig befrugtning) og vævsloven er blevet ændret på nogle væsentlige punkter, herunder med nye regler om indberetninger af alvorlige hændelser og bivirkninger samt graviditeter. Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen blev fusioneret i 2012, hvilket gør det relevant af slå de to tidligere bekendtgørelser (bek. 753 af 3. juli 2006 og 984 af 2. august 2007) sammen. På den baggrund er de væsentlige bekendtgørelse og vejledninger vedrørende væv og celler samt assisteret reproduktion blevet gennemskrevet, og revideret på en række væsentlige områder.
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har bedt Sundhedsstyrelsen stå for den samlede høring.
Bekendtgørelser
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
21-10-2014
21-12-2014
2014/2015
Tore Ryberg
try@dkma.dk
23-09-2014