Høring

Høring

Høring over udkast til forslag til lov om Den Danske Naturfond

Høring over udkast til forslag til lov om Den Danske Naturfond

Lovforslaget omhandler Den Danske Naturfond, der vil blive stiftet på privatretligt grundlag af miljøministeren, VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond som en privat erhvervsdrivende fond.

Lovforslaget fastsætter bl.a., at Den Danske Naturfond skal være omfattet af en række centrale forvaltningsretlige regler og principper. Lovforslaget fastsætter desuden rammer for bl.a. lønniveauet for ansatte ved fonden og for vederlaget til fondens bestyrelsesmedlemmer.

Med lovforslaget pålægges Den Danske Naturfond endvidere at sikre offentligheden adgang til sine skov- og naturarealer i et omfang, der svarer til den adgang, som gælder for offentligt ejede arealer, når væsentlige naturbeskyttelsesmæssige hensyn ikke taler imod. Lovforslaget fastsætter samtidig særlige regler for fondens eventuelle afhændelse af skov- og naturarealer.

Lovforslag
Miljøministeriet
Miljø
20-10-2014
20-12-2014
01-01-2015
2013/2014
Fuldmægtig Kirstine Schelde Dahl
kisda@mim.dk
22-09-2014

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 84,389 kB
Høringsliste 455,616 kB
Udkast til lovforslag 426,163 kB
Udkast til vedtægt 363,343 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 119,064 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,467 MB