Høring

Høring

National klinisk retningslinje for generaliserede smerter i bevægeapparatet

National klinisk retningslinje for generaliserede smerter i bevægeapparatet
Kroniske og diffuse smerter i led og muskler er et af flere kendetegn ved sygdommen generaliserede smerter i bevægeapparatet. Søvnforstyrrelser og udtalt træthed, hukommelses- og koncentrationsbesvær kan desuden ofte være en del af sygdommen. De generaliserede smerter i bevægeapparatet forårsager, at patienter generelt får nedsat deres funktionsevne, og det påvirker ofte patienternes helbredsbetingede livskvalitet og daglige livsførelse.
Retningslinjen beskriver, hvordan sundhedspersonale kan identificere sygdommen tidligt i forløbet. Dermed kan patienterne få tilbudt behandling, der kan forebygge, at de har uhensigtsmæssig smerteadfærd og funktionsevnetab, og som modvirker, at de bliver marginaliseret fra arbejdsmarkedet. Overordnet set er målet med behandlingen at hjælpe patienten til, at de selv kan håndtere deres smertetilstand på en optimal måde og forbedre deres funktionsevne fysisk, psykisk og socialt. Det er vigtigt, at behandlingen er tilpasset den enkelte patient og dennes problemstilling, og at alle relevante parter i primær- og sekundærsektor har tilstrækkelig viden om generaliserede smerter i bevægeapparatet. 
Vejledning
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
25-09-2014
25-11-2014
2013/2014
04-09-2014

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 208,666 kB
Høringsliste 306,604 kB
Høringsudkast 3,131 MB
Høringsnotat
Høringsnotat 232,789 kB
Høringssvar
Høringssvar 6,594 MB