Høring

Høring

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fremsender hermed udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien (Revision af psykiatriloven, præcisering af mindreåriges retsstilling, ny formålsbestemmelse, forhåndstilkendegivelser, skærpede kriterier for tvangsfiksering og tvangs-behandling, revision af bestemmelserne om tvungen opfølgning efter udskrivning og oppegående tvangsfiksering, ændring af kriterierne i § 19 a for undersøgelse af post, patientstuer og ejendele samt kropsvisitation m.v.).
Lovforslag
Sundhed
29-08-2014
29-10-2014
01-01-2015
2014/2015
05-08-2014