Høring

Høring

National klinisk retningslinje for dystoci

National klinisk retningslinje for dystoci
National klinisk retningslinje for dystoci (vesvækkelse)
Baggrund 
I Danmark er behandling af fødende med vestimulerende medicin på grund af vesvækkelse (dystoci) udbredt. Således får ca. 30 procent af de førstegangsfødende (cirka 10.000 ud af 30.000 årligt) og 8 procent af de flergangsfødende (cirka 2.500 ud af 30.000 årligt) denne behandling. 
Formålet med vestimulationen er at afkorte fødselsforløbet for at nedsætte risikoen for et kejsersnit på grund af udtrættet livmoder, at nedsætte risikoen for iltmangel hos fosteret og at give kvinden en bedre fødselsoplevelse.
Retningslinjens centrale anbefalinger
Den nationale kliniske retningslinje for dystoci beskriver evidensen på området og indeholder anbefalinger for udvalgte indsatser. Fokusset er på vestimulation med oxytocin med hensyn til indikation og administration samt udvalgte ikke-medikamentelle tiltag, som potentielt kan anvendes til at forebygge og behandle dystoci. 
Retningslinjen anbefaler således, at man generelt er mere langmodig i håndteringen af dystoci og forholder sig afventende i forhold til at anvende vestimulation. Samtidig anbefales det, at man er tilbageholdende med at bruge akupunktur og rebozo i behandlingen af dystoci, idet der ingen dokumenterede effekter er fundet af disse interventioner. Yderligere anbefaler retningslinjen, at man overvejer at tilbyde den fødende at få lagt et drop med en saltvandopløsning – særligt ved langsom fremgang, eller hvis man mistænker, at kvinden er dehydreret.
Skal sikre ensartede tilbud af høj kvalitet
Retningslinjen skal medvirke til at sikre ensartede behandlingstilbud af høj faglig kvalitet på tværs af landet.
Retningslinjen kan ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige vejledninger, anbefalinger med videre på området.
Retningslinjen er i høring frem til d. 22. august.
Vejledning
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
22-08-2014
22-10-2014
30-09-2014
2013/2014
01-08-2014

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 208,136 kB
Høringsliste 235,526 kB
Høringsversion 2,434 MB
Høringsnotat
Høringsnotat 287,286 kB
Høringssvar
Høringssvar 3,950 MB