Høring

Høring

Udkast til forslag til lov om ændring af apotekerloven

Udkast til forslag til lov om ændring af apotekerloven

Regeringen ønsker at modernisere apotekersektoren med henblik på at sikre borgerne god adgang til at købe medicin, høj patientsikkerhed, lægemidler til lave priser og god rådgivning af borgerne om medicin.

En tværministeriel arbejdsgruppe fik derfor i 2012 til opgave at forelægge regeringen forslag til modeller, der inden for de skitserede målsætninger kan fremme en modernisering af apotekersektoren og en effektiv ressourceanvendelse, herunder besparelser der kan medvirke til at nedbringe de offentlige udgifter på området.

Regeringen har på baggrund af arbejdsgruppens arbejde og udarbejdede rapport valgt at modernisere apotekersektoren med afsæt i det forhold, at apotekerne er – og efter regeringens opfattelse fortsat bør være – en del af sundhedsvæsenet snarere end en del af detailhandlen, hvilket betyder, at der fortsat lægges op til en indgående regulering af sektoren. Samtidig foreslår regeringen, at der etableres grundlag for øget adgang til medicin for borgerne og mere konkurrence internt i apotekersektoren. Som en del af modellen indgår en tilpasning af sektorens økonomiske ramme, der kan nedbringe de offentlige udgifter på området.

Der vil derfor blive fremsat et lovforslag primo oktober 2014, og et udkast hertil udsendes herved i høring.

Lovforslag
Sundhed
22-08-2014
22-10-2014
01-07-2015
2013/2014
11-07-2014