Høring

Høring

Høring af national klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med erhvervet hjerneskade

Høring af national klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af erhvervet hjerneskade, herunder apopleksi
Retningslinjen giver evidensbaserede anbefalinger for otte udvalgte og velafgrænsede kliniske problemstillinger i forbindelse med fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af erhvervet hjerneskade. 
Formålet med de nationale kliniske retningslinjer er at sikre en evidensbaseret indsats af ensartet høj kvalitet på tværs af landet, medvirke til hensigtsmæssige patientforløb og vidensdeling på tværs af sektorer og faggrupper samt understøtte prioritering i sundhedsvæsenet. 
Retningslinjen er målrettet sundhedsprofessionelle, der beskæftiger sig med ergoterapi og fysioterapi til voksne med erhvervet hjerneskade. Retningslinjen henvender sig også til planlæggere og beslutningstagere i regioner og kommuner.
Retningslinjen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra faglige og videnskabelige selskaber. Herudover har en følgegruppe været inddraget og hørt undervejs i arbejdet.
Andet materiale
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
27-08-2014
30-04-2015
30-11-2014
2013/2014
Rune Eeg Nordvig
ren@sst.dk
08-07-2014

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 158,108 kB
Høringsliste 231,600 kB
NKR om erhvervet hjerneskade_høringsversion 3,296 MB
Høringsnotat
Høringsnotat 418,711 kB
Høringssvar
Høringssvar 11,190 MB