Høring

Høring

L 42 (Del af) - Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og momsloven

L 42 (Del af) - Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og momsloven
Lovforslag
Skatteministeriet
Skatter og afgifter
22-08-2014
22-10-2014
Bemærkningerne bedes sendt til juraogsamfundsoekonomi@skm.dk under henvisning til j.nr. 14-0357670. Spørgsmål for så vidt angår forslagets § 1, nr. 1, 3-5, og 7-13 kan rettes til chefkonsulent Tony Gønge Nielsen, dir. tlf. 72 37 47 62 eller tgn@skm.dk. Spørgsmål for så vidt angår forslagets § 1, nr. 2 og 6, kan rettes til chefkonsulent Stine Kvist Kristiansen, dir. tlf. 72 37 13 08 eller stk@skm.dk. Spørgsmål for så vidt angår § 4, nr. 1 og 2, kan rettes til chefkonsulent Lone Lau-Jensen, dir. tlf. 72 37 32 86 eller ”llj@skm.dk” Spørgsmål for så vidt angår forslagets § 2, 3 og 4, nr. 3, kan rettes til chefkonsulent Allan Caspersen, dir. telefon 72 37 03 17 eller ac@skm.dk.
2013/2014
24-06-2014

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 52,077 kB
Lovforslag 81,948 kB
Høringsnotat 54,172 kB
Resumé 52,909 kB
Høringsmail 18,080 kB
Høringsnotat
Høringsskema 746,710 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,310 MB