Høring

Høring

Nationalt begrebsarbejde for medicinering

Høring vedr. medicineringsbegreber
Formålet med høringen er, at få arbejdet bedømt af en bredere gruppe af sundhedsvæsenets parter, hvorefter høringssvarene vil blive vurderet og eventuelt indarbejdet, så større konsensus opnås. Hvis du ikke er i stand til at bidrage til høringsprocessen, er du velkommen til at videresende materialet til andre, som du mener, kan være interesserede.  Høringsmaterialet er resultatet fra en arbejdsgruppe under Det Nationale Begrebsarbejde for Sundhedsvæsenet (NBS), som har beskæftiget sig med medicineringsbegreber. Det omfatter et terminologisk begrebssystemet med tilhørende definitioner, eksempler, kommentarer m.m. vedrørende begreber, der er centrale for sub-domænet. Af hensyn til konsistent afdækning af begreberne og sikring af bred anvendelighed er begreberne behandlet inden for rammerne af Det Nationale Begrebsarbejde for Sundhedsvæsenet.
Standard
Sundhed
07-08-2014
07-10-2014
11-06-2014
2013/2014
Camilla Wiberg Danielsen
begrebssekretariatet@ssi.dk
11-06-2014