Høring

Høring

Vejledning om udredning og behandling af transkønnede

Vejledning om udredning og behandling af transkønnede
NB! Høringsfristen er udsat til den 10. august 2014.
 
Vejledningen præciserer den omhu og samvittighedsfuldhed, som en læge skal
udvise ifølge autorisationsloven ved udredning og behandling af transkønnede,
som ønsker kønsmodificerende behandling, og fastlægger ansvarsfordelingen
mellem de involverede sundhedspersoner.
Vejledningen knytter sig også til sundhedslovens bestemmelser om kastration
som led i kønsskifte, jf. L189 om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret
reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.
(Kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte
m.v.), der indeholder ændrede kriterier for tilladelse til varig kastration
med henblik på kønsskifte.
Vejledning
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
10-08-2014
01-09-2014
Høringsfristen er udsat til den 10. august 2014
2013/2014
Jette Blichfeldt
jevb@sst.dk
02-06-2014

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Vejledning om udredning og behandling af transkønnede 360,698 kB
Høringsbrev 194,097 kB
Høringsliste 125,211 kB
Høringssvar
Børnerådet 48,390 kB
Børns vilkår 159,254 kB
Dansk Psykologforening 231,276 kB
Det Etiske Råd 450,069 kB
Hobit-Viborg 38,762 kB
Institut for Menneskerettigheder 188,216 kB
KL 26,297 kB
LGBT 178,510 kB
LGBT bilag 110,063 kB
Patientforeningen Danmark 18,115 kB
Patientombuddet 34,077 kB
Lisa Andersen 574,720 kB
Region Syddanmark 100,394 kB
Region Midtjylland 86,051 kB
Region Nordjylland 66,103 kB
Region Sjælland 84,898 kB
Retslægerådet 77,023 kB
Sex og Samfund 266,869 kB
Socialstyrelsen 277,766 kB
Justitsministeriet 230,555 kB
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 404,848 kB