Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelser om Cityringen

Høring over Udkast til Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen og Udkast til Bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen
Hermed sendes Udkast til Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen samt Udkast til Bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen i høring.
Udstedelse af bekendtgørelserne forudsætter, at L177 - Forslag til Lov om ændring af lov om en Cityring og Ligningsloven - vedtages.
Høringssvar, der indgives til henholdsvis ”Supplerende VVM for Cityringen”, udgivet april 2014 med høringsfrist d. 5. juni 2014 og udkastene til bekendtgørelserne, vil indgå i den efterfølgende udarbejdelse af hvidbog til den supplerende VVM og udarbejdelse af de endelige bekendtgørelser.
Bekendtgørelser
Trafikinfrastruktur
06-06-2014
06-08-2014
01-07-2014
2013/2014
Anitta Hilda Vandman Bugenhagen
ahvh@trm.dk
09-05-2014