Høring

Høring

Bekendtgørelse om ændring af jordvarmebekendtgørelsen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jordvarmeanlæg
Bekendtgørelsen ændrer betegnelsen ”autoriseret VVS-installatør” i § 21 til igen at være "sagkyndig i jordvarmeanlæg”, idet den tidligere ændring af betegnelsen har vist sig at have haft utilsigtede virkninger. Endvidere tilføjes standarden EN 12201 for plastslanger til jordvarmeanlæg de i jordvarmebekendtgørelsen relevante bestemmelser.
Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
07-05-2014
07-07-2014
2013/2014
Sophie Rex Hultquist
sopre@mst.dk
05-05-2014

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 208,205 kB
Høringsbrev 80,076 kB
Høringsliste 366,109 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 153,381 kB
Høringssvar
Høringssvar 410,982 kB