Høring

Høring

Supplerende VVM-redegørelse af Metrocityringen i høring

Transportministeriet har udarbejdet den supplerende VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) i forlængelse af den politiske aftale om ”Klare rammer for byggeriet af Metrocityringen”. 

Med den supplerende VVM-redegørelse får offentligheden og myndigheder mulighed for at komme med forslag eller indsigelser vedrørende det fremtidige anlægsarbejde på Cityringens byggepladser.

Den supplerende VVM-redegørelse med tilhørende støjkort for hver enkelt byggeplads findes nedenfor.

Andet materiale
Trafikinfrastruktur
05-06-2014
05-08-2014
2013/2014
Anitta Hilda Vandman Bugenhagen
metrokontor@trm.dk
10-04-2014