Høring

Høring

Forslag til lov om ændring af CPR-loven (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn)

Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn)
Udkastet til lovforslag giver mulighed for, at personer, som oplever et misforhold mellem det biologiske køn og det køn, som de pågældende oplever at tilhøre og identificerer sig med, kan tildeles nyt personnummer. 
Det er en betingelse for tildeling af nyt personnummer, at der indgives skriftlig ansøgning herom, hvoraf det fremgår, at ansøgningen er begrundet i en oplevelse af at tilhøre det andet køn. Det er også en betingelse, at den pågældende efter en reflektionsperiode på 6 måneder fra ansøgningstidspunktet skriftligt bekræfter sin ansøgning. 
Den pågældende skal være fyldt 18 år på ansøgningstidspunktet
Lovforslag
Borgerskab
28-03-2014
28-05-2014
2013/2014
28-02-2014

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Lovforslag 327,191 kB