Høring

Høring

National klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge

National klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge
ADHD er den hyppigste psykiatriske diagnose blandt børn og unge. Der er herhjemme sket en stor stigning i antallet af børn, der på de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger får diagnosen ADHD, fra ca. 1.000 børn og unge i 2001 til ca. 8.000 i 2011. I samme periode har der ligeledes været en stigning i forbruget af ADHD-medicin til børn og unge, og i 2010 blev 1,56 % af alle børn og unge under 18 år behandlet dermed. Dertil kommer, at der er væsentlige regionale forskelle i forbruget af ADHD-medicin.
For at sikre at udredning og behandling foregår på et evidensbaseret grundlag og med tilstrækkelig høj faglig kvalitet har Sundhedsstyrelsen nedsat en arbejdsgruppe, der systematisk har gennemgået evidensen på få udvalgte områder inden for udredning og behandling af børn og unge med ADHD. Anbefalingerne i retningslinjen er således blot en del af en samlet tværfaglig indsats over for børn og unge diagnosticeret med ADHD.
Vejledning
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
14-03-2014
14-05-2014
30-04-2014
2013/2014
Stine U. Jacobsen
suja@sst.dk
21-02-2014

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 239,918 kB
Høringsbrev 207,107 kB
Høringsversion 2,685 MB
Høringsnotat
Høringsnotat 322,757 kB
Høringssvar
Høringssvar 6,704 MB