Høring

Høring

National klinisk retningslinje for medicinsk vedligeholdelsesbehandling af bipolar lidelse

National klinisk retningslinje for medicinsk vedligeholdelsesbehandling af bipolar lidelse
Ca. 1 % af den danske befolkning svarende til omkring 40.000 mennesker lider af bipolar lidelse. Bipolar lidelse er karakteriseret ved hyppige depressive og maniske episoder med forværring i løbet af sygdommen, hyppige psykiatriske indlæggelser, stor risiko for nedsat arbejdsevne og førtidspensionering samt 20 gange øget selvmordsrisiko i forhold til baggrundsbefolkningen. Denne retningslinje er målrettet voksne patienter med bipolar lidelse, som tidligere har haft mindst én manisk episode (svarende til bipolar lidelse type I), og som har udviklet depression trods vedligeholdelsesbehandling med ét lægemiddel alene og efterfølgende opnået remission.
Den nationale kliniske retningslinje for medicinsk vedligeholdelsesbehandling af bipolar lidelse giver anbefalinger for valg af tillægsbehandling i den situation, hvor monoterapi har vist sig utilstrækkelig som vedligeholdelsesbehandling.
Anbefalingerne har karakter af faglig rådgivning, og de baserer sig dels på evidens, dels på konsensusbeslutninger i arbejdsgruppen. 
Retningslinjen er hovedsageligt rettet mod speciallæger i psykiatri.
Vejledning
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
12-03-2014
12-05-2014
30-04-2014
2013/2014
Stine U. Jacobsen
suja@sst.dk
19-02-2014

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 208,334 kB
Høringsliste 267,114 kB
Høringsudkast 2,647 MB
Høringsnotat
Høringsnotat 279,75 kB
Høringssvar
Høringssvar 2,449 MB