Høring

Høring

Høring af udkast til ny bekendtgørelse om regler for færdsel m.v. på Arresø og tilhørende miljøvurdering.

Høring af udkast til ny bekendtgørelse om regler for færdsel m.v. på Arresø og tilhørende miljøvurdering.
Miljøministeriets høring omfatter en ny bekendtgørelse om regler for færdsel m.v. på Arresø, tilhørende miljøvurdering samt konsekvensvurdering. Bekendtgørelsen erstatter det nuværende regelsæt af 12. maj 1989.
Bekendtgørelser
Naturstyrelsen
Natur og klima
09-04-2014
09-06-2014
2013/2014
Ole Andersen
joa@nst.dk
12-02-2014

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 206,183 kB
Høringsliste 341,134 kB
Kortbilag 8,419 MB
Miljøvurdering m bilag 10 02 2014 387,811 kB
Notat fra DCE færdsel på Arresø 1,855 MB
Udkast Arresø-bkg m bilag 10 02 2014 279,746 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 210,999 kB
Høringssvar
Samling høringssvar 5,769 MB