Høring

Høring

Høring om udkast til forslag til lov om et klimaråd, klimapolitisk redegørelse og fastsættelse af nationale klimamålsætninger (forslag til klimalov)

Høring om udkast til forslag til lov om et klimaråd, klimapolitisk redegørelse og fastsættelse af nationale klimamålsætninger (forslag til klimalov)

Energistyrelsen skal hermed anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til vedlagte udkast til forslag til klimalov. Høringssvar bedes sendt til Energistyrelsen på e-mail til dwc@ens.dk med kopi til skn@ens.dk og klimasekr@ens.dk senest torsdag den 27. februar 2014 kl. 12.

 Lovforslaget er en udmøntning af de politiske aftaler af 6. februar 2014 om det nationale klimamål i 2020 og 6. februar 2014 om Danmarks Klimalov, Klimaråd og nationale klimamålsætninger, jf. vedlagte høringsudgave af forslag til klimalov.

Med lovforslaget etableres en overordnet strategisk ramme for Danmarks klimapolitik med henblik på at overgå til et lavemissionssamfund i 2050. Den nye strategiske ramme skal sikre gennemsigtighed og offentlighed om status, retning og fremdrift for klimapolitikken, herunder sikre løbende fremsættelse af nationale klimamålsætninger.
Lovforslag
Energistyrelsen
Natur og klima
27-02-2014
27-04-2014
2013/2014
07-02-2014

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
høringsbrev 245,239 kB
Høringsliste 210,443 kB
Lovforslag 420,786 kB