Høring

Høring

Høring over informationsmateriale om bedre bredbånd på Bornholm

Denne høring er over en model for tildeling af tilskud til bedre bredbånd på Bornholm.
Regeringen og aftalepartierne bag Vækstplan DK er enige om at gennemføre
en høring over en model for tilskud af de 60 mio. kr. fra vækstplanen
til bedre bredbånd på Bornholm. Når høringen er foretaget, vil aftalepartierne
drøfte tilskudsmodellen og tage stilling til igangsættelsen af en ansøgningsrunde.
Modellen indebærer en ansøgningsrunde, der vil være åben for alle bredbåndsudbydere, herunder potentielle bredbåndsudbydere. Tilskuddet skal
gå til det bredbåndsselskab, som kan levere det hurtigste bredbånd til flest
mulige borgere og virksomheder.
Standard
Erhvervsstyrelsen
Erhverv
03-02-2014
03-04-2014
20-02-2014
Bemærk at denne høring er slut. Find det samlede høringssvar i vedhæftede dokumenter.
2013/2014
Rikke Rosenmejer
rikros@erst.dk
20-02-2014