Høring

Høring

OECD-principper for offentlig digitalisering

OECD har udarbejdet et udkast til grundlæggende principper for offentlig digitalisering. OECD-landenes mange erfaringer og gode praksisser er af OECD nedfældet i en række principper, som opsummerer OECD-landenes arbejde med offentlig digitalisering siden 2001.
Danmark ved Digitaliseringsstyrelsen har sammen med udvalgte andre OECD-lande, dvs. Australien, Estland, Chile, Canada, Korea, Mexico, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien og Østrig, deltaget i en taskforce, som havde til formål at rådgive OECD-sekretariatet i arbejdet med at formulere disse principper.
OECD’s forslag til principper for offentlig digitalisering omfatter 10 principper, der adresserer tre områder eller søjler:
Fastholdelse af offentlig tillid gennem borgerinddragelse og større gennemsigtighed i den offentlige sektor:
Søjle 1:
  • Princip 1: Øg transparens, åbenhed og inklusion gennem ikt-brug. 
  • Princip 2: Opfordrer til engagement og deltagelse i et miljø med mange interessenter. 
  • Princip 3: Etablér de rigtige forhold for en styrket tillid til digitale tjenester.
Søjle 2: Vedtag fælles tiltag til støtte for leveringen af offentlig værdi: 
  • Princip 4: Vedtag en regeringsstrategi for den offentlige sektor. 
  • Princip 5: Sikrer ledelse og politisk opbakning. 
  • Princip 6: Etablér effektive organisatoriske og styringsmæssige rammer.
Søjle 3: Styrk kapaciteter og sikrer, at ikt-investeringer betaler sig: 
  • Princip 7: Fastlæg en business case for ikt-projekter med henblik på at fastholde finansiering og implementering. 
  • Princip 8: Styrk den institutionelle kapacitet til ledelse og monitorering af implementering. 
  • Princip 9: Fokusér på strategiske beslutninger på brugen af ikt-ressourcer. 
  • Princip 10: Gennemgå og opdatér de juridiske rammer så de tilpasser sig ændringer.
Vedtagne OECD-principper er normsættende for alle OECD-lande og lægges oftest til grund for, hvad god international praksis er. Vedlagte udkast til principper er af OECD-sekretariatet sendt i offentlig høring i OECD-landene.
Eventuelle bemærkninger til udkastet til OECD-principper bedes sendt til Digitaliseringsstyrelsens Internationale Koordinationsfunktion på e-mail til: int@digst.dk snarest muligt og senest tirsdag, den 17. december 2013
(E-mailen bedes i starten af emnefeltet mærket med teksten ”OECD-principper”).
Andet materiale
Samfundsøkonomi og statistik
17-12-2013
17-02-2014
2013/2014
21-11-2013

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 143,556 kB
Principles on Digital Government Strategy 561,057 kB